Vratimo prugu, Obrenovac-Beograd.

Click here to edit subtitle

Tv internet kanal za ljubitelje svih železnica.

Watch live streaming video from exyugoslavrailways at livestream.com

Evo još na našu sreću, sačuvanog železničkog sistema širine koloseka 90 cm, koji datira iz vremena, Drugog svetskog rata.
Prvobitno namenjen površinskom kopu RTB Bor.Od strane Nemačke, koja je konfiskovala imovinu Francuskog društva.
Da bi prevoz rude od tadašnjeg površinskog kopa, do flotacije učinili efikasnijim, Nemci su uveli ovaj elektrificirani transportni sistem. Ove lokomotive sa ispravljačkim stanicama, iste struje i napona, kao kod našeg Beogradskog tramvaja 750-1500V DC, nabavljeni su od Nemačke podružnice, Švajcarske kompanije "Braun Bovieri Countri iz Mainheim-a". Ovaj sistem RTB Boru, je bio svrsishodan, sve dok se nije definitivno prešlo na dubinsku eksplataciju.

Ovaj sistem nije doživeo sudbinu ostalih uskotračnih sistema 76 cm, nego je predat Termo elektranama u Obrenovcu i Kostolcu.
U TENT-u, se još uveliko koristi, nadam se da će u Kostolcu biti razumniji, kada više ne koriste, da parne i električne lokomotive, sa vagonima, prenesu u Obrenovac.
Mogućnosti koloseka 90 cm su veće od koloseka 76 cm, i može se postaviti na trasi bivšeg pravca Obrenovac-Beograd, bez ikakve adaptacije postojećih objekata na ovoj relaciji. "Visina i širina, tunela i nadvožnjaka".

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.