Vratimo prugu, Obrenovac-Beograd.

Click here to edit subtitle

Varijante i rešenja.

Varijanta 1: Klasična železnica kroz Srem.

 • Teška železnica, za mešoviti prigradski, međugradski i teretni saobraćaj. 
 • Dužina pruge Prokop - Obrenovac 41km 215m. Brzine 80-120km/s za prigradske, 80-160km/s za međugradske vozove. 
 • Prosečna 61km/s za prigradske, i 97km/s za međugradske. Interval 60 minuta bez, dupliranja zapadnog kraka BŽC. Ukoliko se izvrši vrlo skupa dogradnja istog, ne bi moglo češće svakih 30 minuta, ali ne češće. 
 • Ukupno 10 stanica od Obrenovca do Prokopa: Obrenovac, Boljevac, Jakovo, Bečmen, Surčin teretna, Aerodrom, Zemun, Tošin bunar, Novi Beograd, Sajam i Prokop. 
 • Trajanje vožnje vožnje Obrenovac - Prokop 38 minuta za prigradske, 25 minuta za međugradske vozove. 
 • Potreba za izuzetno skupom dogradnjom Beogradskog železničkog čvora od Zemuna do Prokopa na 4 koloseka. 
 • Izgradnja pruge Zemun – Surčin teretna 90 miliona evra, pruga Surčin – Teretna – Obrenovac 50-70 miliona evra zbog mosta preko Save, čije bi prilazne rampe morale biti po minimalno 1,5 kilometar sa obe strane reke. 

Prednosti:

 • Direktna veza sa aerodromom. 
 • Bolje povezivanje sa Novim Sadom, Surčinom i Zemunom 

Nedostaci:

 • Najsporija varijanta povezivanja sa većinom odredišta 
 • Najveći troškovi izgradnje 
 • Najveći operativni troškovi 
 • Najniži uticaj na privredni i urbani razvoj 
 • Od varijanti teških železnica, najduža veza sa Makišom. 
 • Niska učestalost polazaka vozova

Varijanta 2: Laka železnica, Ćirinom trasom.

 • Laka železnica isključivo za prigradski prevoz putnika. 
 • Dužina pruge Sajam - Obrenovac centar ćirinom trasom 36km 186m. 
 • Brzine 50-100km/s. Prosečna brzina 58km/s. 
 • Interval 10 minuta, u početnim fazama 20 minuta. 
 • Ukupno 13 stanica od početka do kraja vožnje. Obrenovac, Topolice, Mislođin, Barička rampa, Barička reka, Mala Moštanica, Umka jug, Umka centar, Pećani, Ostružnica strugara, Ostružnica centar, Ada, Most preko Ade, Sajam 
 • Trajanje vožnje ukupno 37 minuta. Međutim 80% stanovništva na pravcu ima prevoz na do 10 minuta peške. 
 • Najjeftinija varijanta. Samu prugu je moguće sagraditi za manje od godinu dana za oko 30.000.000 evra. 
 • Potrebno 20 polovnih modernizovanih lakošinskih vozila, koja bi sa depoom koštala 6.000.000-10.000.000 evra. 
 • Trajala bi bar 15 godina.

Uklapanje lake železnice u ulice na trasi nekadašnje Ćirine pruge. 

Dozvoljen izlazak na levo iz dvorišta. Mogućnost levog i polukružnog skretanja na svakih 300-500 metara, na raskrsnicama sa svetlosnom signalizacijom koja uvek daje prednost šinskom prevozu.

Prednosti.

 • Najmanje vreme prilaza stanicama 
 • Najveći uticaj na urbani razvoj i malu privredu 
 • Najniži troškovi izgradnje 
 • Gust red vožnje od samog početka rada linije, na svakih 10-20minuta. 
 • Najbrže i najjednostavnije je izgraditi

Nedostaci.

 • Neupotrebljivost za ozbiljniji prevoz robe. 
 • Pruga isključivo lokalnog značaja.

Varijanta 3: Teška železnica na obaloutvrdi.

 • Teška železnica, za mešoviti prigradski, međugradski i teretni saobraćaj. 
 • Dužina pruge Obrenovac - Karađorđev park 32km. 
 • Brzine 70-120km/s za prigradske vozove, 70-160km/s za međugradske vozove. 
 • Prosečna brzina prigradskih 63km/s, "intersiti" 109km/s. Interval 30 minuta. 
 • Mogućnost dogradnje za interval 15 minuta. Ukupno 7 stanica od Obrenovca do Karađorđevog parka: Obrenovac, Barič, Umka, Pećani, Ostružnica, Bele vode, Rakovica, Karađorđev park.
 • Trajanje vožnje 30 minut za prigradske, 19 minuta za međugradske. Međutim, naselja imaju samo po jednu železničku stanicu.
 •  Za prugu i stanice bi trebalo uložiti oko 30-50 miliona evra, za vozna sredstva oko 20-30 miliona evra, međutim značaj ovakve pruge je veći.

Prednosti.

 • U slučaju gradnje obaloutvrde, najjeftinija varijanta teške železnice 
 • U slučaju gradnje obaloutvrde, rešava se i rečni saobraćaj, što omogućava stvaranje luke i logističkog centra u Obrenovcu, te pruga ima još veći značaj Najkraće vreme putovanja 
 • Najniži operativni troškovi Najveći uticaj na razvoj turizma 
 • Najkraći prevozni put robe Obrenovac – Makiš Najjeftinije i najjednostavnije dograditi drugi kolosek, ukoliko se ukaže potreba.

Nedostaci.

 • Naselja imaju po jednu železničku stanicu. 
 • Kako bi se ostvarili preduslovi da ova pruga bila izgrađena jednostavno i jeftino, neophodno je izvršiti određene izmene projekta autoputa desnom obalom Save, što bi usporilo/odložilo gradnju autoputa

Varijanta 4: Teška železnica delimično Ćirinom trasom .

 • Teška železnica, za mešoviti prigradski, međugradski i teretni saobraćaj. 
 • Dužina pruge Obrenovac - Karađorđev park 39km. Brzine 70-120km/s za prigradske vozove, 70-160km/s za međugradske vozove. 
 • Prosečna brzina prigradskih 62km/s, "intersiti" 108km/s. Interval 30 minuta. Poteškoće oko gradnje sistema za kraće intervale. Ukupno 9 stanica od Obrenovca do Karađorđevog parka: Obrenovac, Barič, Barička reka, Mala Moštanica, Umka, Pećani, Ostružnica, Bele vode, Rakovica, Karađorđev park. 
 • Trajanje vožnje 36 minut za prigradske, 23 minuta za međugradske. 
 • Za rekonstrukciju tunela, otkup zemljišta, dva kratka nova tunela i ostale objekte na trasi, te gradnju same pruge bi trebalo uložiti 60-80 miliona evra, za vozna sredstva oko 20-30 miliona evra. 
 • Dug period gradnje, zbog novih objekata i pravnih poteškoća. 
 • Veći uticaj pruge na urbani razvoj.

Prednosti.

 • Najveći uticaj na urbani razvoj i malu privredu od varijanti teške železnice.
 • Za razliku od Lake železnice, korišćenje Ćirine trase za sve namene.

Nedostaci.

 • Kako teški vozovi ne bi prošli kroz naselje, ide se kroz geološki nepovoljne zone. 
 • Pravni problemi i eksproprijacija.

KONTAKTIRAJTE NAS.

http://vozoljubitelji.blogspot.com/

http://prigradskazeleznicabg.weebly.com/beograd.html

http://udruzenjeljubiteljazeleznicabg.weebly.com/

http://vozoljubiteljisrbokvirizafoto.weebly.com/

http://vozoljubiteljisrbpisanija.weebly.com/

http://vozoljubiteljisrbvizija.weebly.com/

Mejl: [email protected]

Telefon predsednika udruzenja: +381 64 5500418

FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/vozoljubitelji/

https://www.facebook.com/groups/Obrenovac.Umka.Beograd/

https://www.facebook.com/UdruzenjeLjubiteljaZeleznice?ref=hl

FORUMI

http://www.beobuild.rs/forum/viewtopic.php?f=8&t=3121

http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=3511

http://www.railserbia.net/forum/

Subscribe To My Website

 • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.